MRPiPS
AKSES
pozytek.gov.pl
Pozostałe aktualności:
05
01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. więcej
12
10.17
Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej
Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (...) więcej
04
04.17
Realizacja zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogł (...) więcej
12
10.17
Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej
Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej więcej
04
04.17
Realizacja zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogł (...) więcej
09
03.17
Nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczn (...) więcej
04
04.17
Realizacja zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza zlecenie na realizację zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.     więcej
09
03.17
Nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczn (...) więcej
03
11.17
Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia (...) więcej
09
03.17
Nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłasza nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   więcej
03
11.17
Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia (...) więcej
03
11.17
Program współpracy
program współpracy (...) więcej
03
11.17
Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia więcej
03
11.17
Program współpracy
program współpracy (...) więcej
05
01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu (...) więcej
03
11.17
Program współpracy
program współpracy więcej
05
01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu (...) więcej
12
10.17
Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej
Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (...) więcej

 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej warunkiem dostępu do ubiegania się o środki pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych na realizację usług wsparcia ekonomii społecznej w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacji, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach procesu akredytacji, przy zastosowaniu zestawu standardów jakościowych i efektywnościowych zweryfikowana zostanie jakość usług wsparcia świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Otrzymanie akredytacji będzie wymagało zatem spełnienia warunków formalnych oraz uzyskania rekomendacji zespołu ekspertów analizujących programy doradcze i szkoleniowe, założone rezultaty oraz kompetencje kadr podmiotów realizujących usługi.

Powiązanie możliwości aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych z posiadaniem akredytacji usług przez podmiot lub podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jak najwyższej jakości usług wsparcia, a także ciągłości świadczenia tych usług przez najlepsze Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Wprowadzenie takiej zależności wynika zarówno z doświadczeń okresu programowania 2007-2014, jak i z oczekiwań Komisji Europejskiej. W tym kontekście, kluczowe jest zagwarantowanie, że usługi te będą silnie nakierowane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie stabilności funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

Ostateczny zakres standardów oraz regulamin przeprowadzania procesu akredytacji będące efektem pracy początkowo ekspertów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, a następnie Komitetu Akredytacyjnego działającego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej zostały zaakceptowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uzyskując status obowiązujących.

Wyrażam przekonanie, iż tak opracowany system akredytacji wypełni stawiane przed nim zadania, tworząc trwałe ramy funkcjonowania najwyższej jakości instrumentów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Projekt “Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Fundusze Europejskie
MRPiPS
UE Europejski Fundusz Społeczny